Охорона навколишнього середовища

Одним з найважливіших аспектів діяльності ТОВ «НВП «Укрресурс» є охорона навколишнього середовища. Таким чином, охорона навколишнього середовища займає важливе місце. При дотриманні законодавчих норм перевагами користуються інвестиції в рішення, що забезпечують сталий розвиток. Так використовується система управління охороною навколишнього середовища, відповідна нормам прийнятих в усьому світі.

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТОВ «НВП «Укрресурс»

Відповідальна поводження з навколишнім середовищем ми розуміємо як безумовну необхідність. Впроваджуючи системи управління охороною навколишнього середовища, ми робимо свій внесок у збереження природних основ життя. Переслідування економічних цілей для нас не суперечить дотриманню екологічних принципів - профілактичне, ефективне управління охороною навколишнього середовища є основним компонентом стійкого успіху нашого підприємства. Ця екологічна політика дає поштовх нашим цілям у сфері екології, визначаючи, тим самим, рамки для постановки екологічних завдань і оцінки окремих цілей.

Відповідальна поводження з навколишнім середовищем ми розуміємо як безумовну необхідність. Впроваджуючи системи управління охороною навколишнього середовища, ми робимо свій внесок у збереження природних основ життя. Переслідування економічних цілей для нас не суперечить дотриманню екологічних принципів - профілактичне, ефективне управління охороною навколишнього середовища є основним компонентом стійкого успіху нашого підприємства. Ця екологічна політика дає поштовх нашим цілям у сфері екології, визначаючи, тим самим, рамки для постановки екологічних завдань і оцінки окремих цілей.

Для підтримки високих екологічних стандартів і постійного вдосконалення процесів група ТОВ «НВП «Укрресурс» впровадила систему управління охороною навколишнього середовища. Вона служить для систематичного і повного врахування екологічних аспектів, і перш за все, для запобігання шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Наша діяльність визначаються наступними екологічними принципами:

Виконання законів про охорону навколишнього середовища. Основою нашої комерційної діяльності поряд з реалізацією завдань екологічної політики є дотримання законодавчих і відомчих норм.

ВЛАСНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Крім виконання законів і директив про охорону навколишнього середовища ми зобов'язуємося орієнтуватися на потреби всіх зацікавлених груп в безпосередньому і найближчому оточенні.

Розпізнавання і попередження несприятливого впливу на навколишнє середовище

Ми завбачливо ідентифікуємо та оцінюємо потенційне шкідливий вплив на навколишнє середовище, що виходить від ТОВ «НВП «Укрресурс», скорочуючи або запобігаючи його.

Залучення співробітників

Ми прищеплюємо нашим співробітникам чітко виражене екологічне свідомість. Керівники є прикладом. Крім того, ми мотивуємо своїх співробітників до впровадження власних екологічних ідей і участі в їх втіленні.

ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ми безперервно покращуємо свої досягнення в сфері охорони навколишнього середовища при розмірному використанні коштів. В рамках щорічної атестації менеджменту керівництво компанії контролює відповідність екологічної політики, її дотримання, а також ефективність системи управління охороною навколишнього середовища. Ми враховуємо зміна рамкових умов щодо охорони навколишнього середовища, адаптуючи поставлені цілі, розробляючи і впроваджуючи відповідні заходи.

Важливість екології при розробці нових продуктів

У розробці нових продуктів і речей при розгляді всього життєвого циклу, крім аспектів безпеки та якості, ми прагнемо до дотримання екологічних норм. Наші рішення і в майбутньому будуть відрізнятися довговічністю і придатністю до вторинної переробки.

Не завдають шкоди довкіллю продукти і виробничі процеси

Для виготовлення наших продуктів при наявності технічної можливості ми використовуємо екологічно нешкідливі матеріали. Ми використовуємо безпечне обладнання та процеси, що відповідають сучасному рівню техніки. Відходи виробництва і пов'язане з цим забруднення грунту, повітря і води ми запобігаємо або скорочуємо.

Екологічність УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ І ВІДХОДАМИ

Ми економно витрачаємо енергію і ресурси. Створення відходів переважно запобігається. Переробка відходів є альтернативою - для забезпечення кругообігу цінних матеріалів ми використовуємо вторсировину. Якщо повернення в кругообіг неможливо, ми кваліфіковано виконуємо утилізацію.

Залученням ПАРТНЕРІВ

Ми також цілеспрямовано стимулюємо екологічну свідомість наших ділових партнерів. При виборі постачальників застосовуються екологічні критерії. Сторонні фірми, що працюють на території наших підприємств, також практикують екологічне поведінку. Після закінчення життєвого циклу пропонується кваліфікована утилізація наших продуктів.

ПРОЗОРІСТЬ

Зацікавлену громадськість ми також інформуємо про заходи з охорони навколишнього середовища.